1

1

Tháng 8 năm 1960, Hồ Chí Minh chụp ảnh chung với gián điệp Hoa Nam tại Bắc Đới Hà (北戴河) Trung Quốc. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận