1

1

Bắc Kinh, chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày ra đời Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hồ Chí Minh, và đoàn tùy tùng cùng với Mao Trạch Đông, tham dự đêm văn nghệ trong vườn hồng Bắc Kinh. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận