1

1

Ngày 18 tháng 5 năm 1960 Quảng Tây, Vi Quốc Thanh (Wei Guoqing) chúc sinh nhật Hồ Chí Minh 70 tuổi [3]. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận