1

1

Ngày 03 tháng 12 năm 1960, Mao Trạch Đông đã gặp gỡ và tổ chức một bữa tiệc để chào đón Chủ tịch Công nhân Nam Trung ương Đảng Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam Hồ Chí Minh. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận