1

1

Hồ Chí Minh viếng thăm trung tâm Không quân Trung Cộng tại Hà Nội. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận