1

1

Ngày 04 tháng 9 năm 1958, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Quốc vụ viện Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Công khai ban hành chiều rộng 12 hải lý, áp dụng cho tất cả các lãnh hải của Trung Quốc.

Be the first to comment

Tham gia bình luận