1

1

Hình ảnh tháng 8 năm 1954, từ trái qua phải Trường Chinh, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, và Võ Nguyên Giáp.

Be the first to comment

Tham gia bình luận