1

1

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam: Phạm Văn Đồng (ký và đóng dấu) Ngày 14 tháng 9 năm 1958 tại Hà Nội.

Be the first to comment

Tham gia bình luận