1

1

Ngày 14 tháng 11 năm 1961, Mao Trạch Đông gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng (bên phải) và Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị (Lý Qingyi-黎清毅). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận