1

1

Nhóm cố vấn Trung Quốc đứng đầu Vi Quốc Thanh (Wei Guoqing-韦国清) (hàng thứ hai từ trái sang) và những thành viên quân sự trên chiến trường Đông Khê tỉnh Cao Bằng Việt Bắc.

Be the first to comment

Tham gia bình luận