1

1

Trần Canh, và Vi Quốc Thanh (韦国涛) cùng những thành viên ban Cố vấn tại chiến trường Đông Bắc, đang thụ lý một vụ án cưỡng dân liên quan đến tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái (黄文泰).

Be the first to comment

Tham gia bình luận