1

1

Người bạn ẩn danh, thuyền nhân năm xưa,
đài thọ toàn bộ vé máy bay cho các thuyền nhân cuối cùng.

Be the first to comment

Tham gia bình luận