1

1

Nam Lộc, Trịnh Hội và thiện nguyện viên Đỗ Minh Tâm (Houston, TX)
trong một buổi ăn tối tại Bangkok, Thái Lan

Be the first to comment

Tham gia bình luận