1

1

Những “tù nhân hạnh phúc”: Chị Lê Thị Ba đang tươi cười trên xe bít bùng.

Be the first to comment

Tham gia bình luận