1

1

VOICE Canada và cộng đồng người Việt tại Toronto đón chào các thuyền nhân cuối cùng.

Be the first to comment

Tham gia bình luận