1

1

Một phi cơ C-123 của Không quân Hoa Kỳ bị trúng đạn pháo kích VC tại Khe Sanh Năm 1968.

Be the first to comment

Tham gia bình luận