1

1

Chiến trường An Lộc 1972. Hình chụp từ sách của Lê Đắc Lực.

Be the first to comment

Tham gia bình luận