1

1

Trước cửa Cty Cấp Nước TP, nơi tác giả đặt chân lên TP Sgon 60 năm trước.

Be the first to comment

Tham gia bình luận