1

1

Chen Yuan-cheng chủ tịch HĐQT Formosa (trái) và Bộ trưởng bộ TN&MT Trần Hồng Hà (phải)

Be the first to comment

Tham gia bình luận