1

1

JF Cail 4-6-0 “Mười bánh” số 230-215 tại Ga Lộc Ninh vào đầu năm 1940

Be the first to comment

Tham gia bình luận