2

2

Hình 5: TS Lê Anh Tuấn, trong chuyến du khảo
trên sông Loei một phụ lưu Sông Mekong [nguồn: TuanVietnam.net]

Be the first to comment

Tham gia bình luận