2

2

Chỉ có Việt Minh chủ trương giành chính quyền? (Ảnh mang tính minh họa)

Chỉ có Việt Minh chủ trương giành chính quyền? (Ảnh mang tính minh họa)

Đã xem 27 lần

Be the first to comment

Tham gia bình luận