3

3

Các quan to CSVN đang làm; ăn cá, tắm biển để chứng tỏ rất an toàn ở Hà Tĩnh (nguồn Internet)

Be the first to comment

Tham gia bình luận