3

3

Hình 1: Hồ Chí Minh chậm mắt trong diễn văn nhận lỗi về cải cách ruộng đất.

Be the first to comment

Tham gia bình luận