Trần Công Lân

Công Dân và Hiến Pháp

Kể từ 1975 khi người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do nơi xứ người đã có nhiều tổ chức, phong trào, sinh hoạt […]

Giáo Già

Con Kỳ Nhông VC

Một bài viết đăng trên DanLamBao ngày18.12.2019 cho biết: “Người dân Hà Nội hoàn toàn bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng chiếc xe hơi […]

Trần Công Lân

Bài Học Dân Chủ

Khi Hạ Viện của Quốc Hội Mỹ quyết định đẩy mạnh thủ tục truy tố (impeach) Tổng Thống Trump thì đa số dân Mỹ gốc Việt nghiêng về phía […]

Trần Thị Lan Anh

Tư Tưởng Kỳ Thị

Bạn thân Nếu bạn có dịp nói chuyện với người Mỹ đen bạn phải cẩn thận bởi theo truyền thống của người Mỹ đen thì […]

Thiện Tùng

Đã biết còn hỏi !

Hỏi chuyện mình đã biết, thế đời cho đó là “hỏi cơ”. Tổ tiên giống nòi Lạc Việt đã truyền miệng cho nhau: “Con hơn […]

Trần Công Lân

Tìm Hiểu Tư Tưởng Lý Đông A

Tìm hiểu về Lý Đông A (LĐA) không phải chỉ là đi tìm ngày tháng năm sinh hay tiểu sử, cha mẹ, sinh quán…Tìm hiểu LĐA vì ông […]