TÌM HIỂU VỀ NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC

– Trích trong TỬ VI KIẾN GIẢI của Đặng Xuân Xuyến –
………………………………..

Nói đến Ngũ hành tương khắc là nói đến sự xung khắc giữa các hành với nhau, hay gọi đúng tên bản chất của sự tương khắc là hành này khống chế và làm cho hành kia bị suy yếu, hủy diệt. Đọc tiếp TÌM HIỂU VỀ NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC

TÌM HIỂU VỀ NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH

– Trích trong TỬ VI KIẾN GIẢI của Đặng Xuân Xuyến –

Khi nghe nói Ngũ hành tương sinh, ví dụ như Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim thì hiểu nôm na là hành này bồi đắp, nuôi dưỡng cho hành kia được lớn mạnh và phát triển. Đọc tiếp TÌM HIỂU VỀ NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH

GÓC NHỎ THƠ VĂN

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 209 other followers