Anh Hùng Té Giếng

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

Sự thực đó được hình thành qua biến cố Đồng Tâm ngày 9/1/2020, vì biến cố Đồng Tâm đã khiến 3 công an VC tham gia chiến dịch truy sát dân Đồng Tam chết thảm mà nguyên nhân “không ai tin nổi” lại mau lẹ được Đảng và Nhà Nước ban tặng “huân chương anh hùng”. Để nhận diện coi như đầy đủ vấn nạn này Giáo Già xin cho đăng lại đây bài viết của Giáo sư toán Hoàng Xuân Phú mà Giáo Già vừa nhận được qua email, trong ngày 12/2/2020.

[yourchannel user=”CNN” search=”Biến cố Đồng Tâm”]

Đã xem 1992 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.