Bà Ngô Đình Nhu trả lời phỏng vấn năm 1982

Diễn Đàn Facebook

Đã xem 196 lần

Advertisements