BÊN KIA SÔNG

Hàng cây cặp mé bờ sông.
Ghi bao kỷ niệm trong lòng đôi ta.
Thời gian không thể xóa nhòa
Dấu xưa còn mãi, chan hòa niềm vui.
                       ***
Giờ đây nhớ lại bùi ngùi.
Trò chơi con trẻ đã lui xa rồi.
Ngày trước mình đã sánh đôi.
“Vợ chồng” con nít, nhà chòi ngày xưa.
                       ***
Cầu hôn bằng cọng lá Dừa.
Thắt thành chiếc nhẫn, em ưa vô cùng.
Nhà chòi hai đứa ở chung.
Bà con hai họ chúc mừng đôi ta.
                         ***
Tưởng rằng ta sống đến già.
Bên trong vườn mộng, nở hoa thắm tình.
Đâu ngờ chinh chiến điêu linh.
“Vết dao” cắt ngọt, chia tình đôi ta.
                         ***
Chiều bên sông, nắng nhạt nhòa.
Bao nhiêu hình ảnh từ xa hiện về.
Anh như chìm đắm cơn mê.
Bên đây sông nhỏ, chiều quê hương nhà.
                        ***
Dáng em thấp thoáng từ xa.
Em tôi, cô gái ngọc ngà ngày xưa.
Cơn gió nhẹ thổi đong đưa.
Cho anh tỉnh mộng, người xưa xa rồi.
          (Tui đó. 27.10.2018)

Đã xem 5052 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.