Nhiều người muốn so tuồng chữ của ông Nguyễn Tất Thành với tuồng chữ của ông Hồ Chí Minh để xem có phải hai ông là một người hay không ?  Vậy thì tốt hơn hết thử lấy tuồng chữ xưa nhất là đơn xin học trường Hậu Bổ Pháp vào năm 1911 và tuồng chữ mới nhất là di chúc năm 1968 để so.

Khi so sánh hai tuồng chữ của cùng một người thì cần phải để ý tới những yếu tố sau :

(1) Khoảng cách thời gian:  chữ viết của một người biến đổi theo thời gian chứ không phải y khuôn trước sau như một giống như máy đánh chữ.   Lúc học vỡ lòng chữ viết khác, lúc học tiểu học viết khác, trung học , đại học viết khác.  Lúc 20 tuổi viết khác, lúc 40 tuổi viết khác, lúc 80 tuổi viết khác.

(2) Cây viết  :  Đơn xin học trường Hậu Bổ viết bằng viết chấm mực, ngòi lá tre.  Di chúc viết bằng viết máy.

(3) Cách viết :  Đơn xin học THB  viết nắn nót, di chúc viết tháu.

(4) Tuổi người viết : Đơn xin nhập học lúc 21 tuổi, di chúc viết lúc 78 tuổi.  Chữ viết lúc thanh niên uyển chuyển mềm mại  hơn, lúc tráng niên chữ viết cứng ngắc hơn, chữ viết lúc tuổi già run rẩy hơn.

(5) Sức khỏe lúc viết : Lúc viết đơn nhập học trong tình trạng khỏe mạnh.  Lúc viết di chúc thì đã bệnh nặng, không còn sức lực.

(6)  Tâm trạng lúc viết :  Khi viết đơn xin nhập học thì chứa chan hy vọng, lúc viết di chúc thì đã mõi mòn.

Sau khi đã trừ hao những khác biệt nói trên thì mới so sánh tự dạng:  so sánh độ nghiêng của chữ, so sánh kiểu chữ, so sánh tật quen của từng chữ thông thường và những chữ đặc biệt thành nếp riêng.

Chỉ cần liếc qua chữ “h” và chữ “f”, ( là những chữ dễ nhận dạng nhất ), trong mấy dòng cuối của đơn xin nhập học năm 1911 với chữ “h” và chữ “f” trong mấy dòng đầu của di chúc năm 1968 thì kết luận được ngay hai tuồng chữ là của cùng một người.  Mặc dầu chưa cần trừ hao những yếu tố khác biệt nói trên. ( xem hình đính kèm ).

Tóm lại, năm 1911 tại Paris có một người xưng là Nguyễn Tất Thành, quê ở Nghệ An, con của cụ nghè Nguyễn Sinh Huy. Thế rồi năm 1945 tại Hà Nội cũng có một người tự xưng là Nguyễn Tất Thành, quê ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An, con của cụ nghè Nguyễn Sinh Huy.  Nếu đem so tuồng chữ thì hai người có cùng một tuồng chữ.  Vậy thì phải hiểu như thế nào đây ?  Có tin được không?

BÙI ANH TRINH

Chú thích về nhân vật Hồ Tập Chương

Năm 2008, tại Đài Loan có một giáo sử sử học tên Hồ Tuấn Hùng cho xuất bản quyển sách “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo”.  Giáo sư đưa ra giả thuyết rằng Nguyễn Tất Thành đã chết trong tù Hồng Kong vào năm 1932, và tình báo Trung Cộng đưa người khác vào thế.  Người giả Nguyễn Tất Thành tên là Hồ Tập Chương, một người sắc tộc Miêu ở Đài Loan, có bà con với giáo sư Hùng.

Quyển sách được phát hành vài tháng thì các sử gia VN và Quốc tế đều kết luận đây chỉ là một chuyện tưởng tượng của Hồ Tuấn Hùng. Nhân vật Hồ Chí Minh có phải là Nguyễn Tất Thành hay không thì chỉ cần so sánh chữ viết trong đơn xin học Trường Thuộc địa vào năm 1911 với di chúc của Hồ Chí Minh năm 1968 thì cũng đủ xác định được Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh chỉ là một người ( Thủ bút của Nguyễn Tất Thành còn lưu lại trong hồ sơ lưu trữ Quốc gia Pháp, Hồ sơ lưu trữ Mạc Tư Khoa, và hồ sơ lưu trữ Quốc gia Mỹ ).

Đặc biệt năm 1931, trước khi NTT bị bắt, có tới 21 thủ bút của NTT còn lưu tại Văn khố Quốc gia Mỹ, được sử gia William Duiker phổ biến năm 2.000.  Và năm 1934, sau khi Nguyễn Tất Thành được thả, thủ bút của NTT còn lưu lại trong bản khai lý lịch khi ông mới chạy về Mạc Tư Khoa.  Sau đó là thủ bút của ông trong thời gian theo học trường Stalin.  So sánh tự dạng các thủ bút này thì NTT trước khi bị bắt và NTT sau khi được thả chỉ là một người.

Năm 1945 thực dân Pháp đã nhận ra nhân vật Hồ Chí Minh do tình báo Mỹ đưa từ Trung Hoa về nước lập chính quyền đúng là Nguyễn Tất Thành.  Họ đã lục lại tất cả giấy tờ, hình ảnh và bút tích của nhân vật Nguyễn Tất Thành… và rồi cuối cùng họ kết luận Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Tất Thành, con trai út của cụ nghè Nguyễn Sinh Huy.  Kỹ thuật nhận dạng và điều tra căn cước của cảnh sát Pháp cho tới nay vẫn thuộc vào hạng nhất thế giới.

Bùi Anh Trinh - BIÊN KHẢO VỀ NGUYỄN TẤT THÀNH