BÙI HIỀN ĐÃ ĂN CẮP SẢN PHẨM TRÍ TUỆ CỦA HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN KHÔN

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

Ý ĐỒ VÀ DÃ TÂM CỦA BÙI HIỀN
BÙI HIỀN ĐÃ ĂN CẮP
SẢN PHẨM TRÍ TUỆ CỦA HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN KHÔN
Ở SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975
Bùi Hiền không có phát minh, sáng kiến gì cả, vì Bùi Hiền rõ ràng đã
ăn cắp vài dấu ký âm trong công trình tự điển của học giả Nguyễn Văn
Khôn ở thời kỳ Miền Nam VNCH mấy chục năm trước 1975 còn có bằng chứng
trên giấy trắng mực đen như sau:
VIỆT – ANH ANH – VIỆT TỪ ĐIỂN LOẠI THÔNG DỤNG
TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN KHÔN
DO NHÀ SÁCH KHAI TRÍ ẤN HÀNH
LẦN THỨ NHẤT XONG NGÀY 14-4-1967
TẠI NHÀ IN RIÊNG CỦA NHÀ XUẤT BẢN.
GPKD SỐ 987 TBTTCB/BC3/XB NGÀY 6-4-1967
Sản phẩm trí tuệ của học giả Nguyễn Văn Khôn đã có 50 năm tuổi.  Nó
trân trọng ra mắt mọi người Việt Nam ở Miền Nam VNCH vào ngày
14/4/1967 tại Sài Gòn.  Nhà Sách KHAI TRÍ đã bán rất chạy cuốn tự điển
của Nguyễn Văn Khôn vì rất nhiều người Miền Nam Việt Nam lúc đó đã rất
ham thích học tiếng Anh.
Người trí thức, cho dù là trí thức cộng sản hay trí thức tự do không
cộng sản, cũng phải có lòng tự trọng trí thức, không nên ăn cắp sản
phẩm trí tuệ của người khác, không nên cướp công lao động trí óc của
người khác;  tuyệt đối không được làm như vậy.  Ở Việt Nam còn có bao
nhiêu vụ ăn cắp sản phẩm trí tuệ khác nữa, mà hiện nay chưa bị phát
hiện!

Bây giờ Bùi Hiền đã làm như vậy rồi, thật là đáng tiếc.
Nhưng ý đồ và dã tâm của Bùi Hiền rất lớn, cũng như cái tội của Bùi
Hiền vô cùng lớn đối với đất nước và người dân Việt Nam.  Bởi vì Bùi
Hiền muốn làm xáo trộn một hệ thống đã hoàn chỉnh chữ viết, qui tắc
chính tả, và văn phạm tiếng Việt; Bùi Hiền muốn huỷ bỏ một kho tàng
văn học đồ sộ và nền văn chương rất phong phú của nước Việt Nam.
Điểm quan trọng nhất là Bùi Hiền làm cho thế hệ tương lai người Việt
không đọc được sách lịch sử của dân tộc Việt Nam, việc này có kết quả
là người Việt Nam mất nguồn gốc trên chính quê hương của mình. Cả một
dân tộc bị mất nguồn gốc thì dễ dàng bị Tàu Cộng đồng hoá và đô hộ.
Bùi Hiền có tội rất lớn với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Thành-Trí – Sài Gòn, ngày 5/12/2017

Đã xem 9452 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. BÙI HIỀN ĐÃ ĂN CẮP SẢN PHẨM TRÍ TUỆ CỦA HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN KHÔN – biển xưa
  2. BÙI HIỀN ĐÃ ĂN CẮP SẢN PHẨM TRÍ TUỆ CỦA HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN KHÔN – Bến xưa

Leave a Reply

Your email address will not be published.