Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Hà Sĩ Phu hay Hà Thất Phu?

Hà Sĩ Phu hay Hà Thất Phu? Ngày 13 tháng Hai năm 2018, báo mạng Đàn Chim Việt đăng bài viết “Tãn-mạn câu đối Tết” […]

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Xả-hội dân-sự là gì?

Xả-hội dân-sự là gì? (Sơ-lược) Xả-hội dân-sự là “tổng-hợp của các tổ-chức phi-chánh-phủ và các thể-chế thể-hiện sự quan-tâm và ý-chí của công dân”. Xả-hội […]

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Nhân-quyền là gì?

Nhân-quyền là gì? Nhân-quyền là những quyền có sẵn đối với tất-cả mọi người, bất-kể chủng-tộc, giới-tính, quốc-tịch, dân- tộc, ngôn-ngữ, tôn-giáo hay bất-kỳ tình-trạng […]

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Dân-chủ là gì?

Dân-chủ là gì? Dân–chủ bao gồm bốn yếu–tố cơ–bản: 1.Một hệ-thống chánh-trị để lựa chọn và thay thế chính-phủ thông qua bầu-cử tự-do và công-bằng. […]

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Đọc chơi cho vui.

Sự thật về nước Mỹ qua lời kể của một du học sinh Trung Quốc Dưới đây là câu chuyện về một du học sinh […]

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Giáo-dục gà chọi.

Giáo-dục gà chọi. * Thế nào là giáo-dục gà chọi? Là: Lập vài “trường chuyên”, mổi “trường chuyên” tuyễn vài chục học-sinh có năng-khiếu đễ […]