1
*Quán thơ

Giáo Già – Bài Thơ

Tôi có bài thơ viết nửa chừng Viết hoài ngoạy mãi cũng không xong Loay hoay vần ý tìm chưa thoả Để mấy vần thôi […]

*Quán thơ

Giáo Già – Lẫm tuồng*

… Nụ hoa rụng giữa trăng vơi Thẩm nghe cuốn lá ngậm ngùi Xuân qua Đời vui chèo chốn giang hà Du dương trong mỗi […]