Giáo Già

Ta Ru Nhau Ngủ

Vợ chồng chẳng dễ đổi thay, Dầu cho võng lộng ăn mày cũng theo Vợ chồng như loại dây leo Cầm tay hết kiếp giàu […]

*Quán thơ

Giáo Già – Vào Thu 2

Vào thu mặc áo màu xanh Khăn voile lụa trắng về thành dự thi Thiền sinh ngơ ngẩn quên đi Cầm ly quên uống rượu […]