*Quán thơ

Giáo Già – Mở tâm

mở tâm cho tỉnh kinh cầu cho rơi trọn gánh tâm sầu cưu mang hé tim lấp mộng hoang đàng loé tia hy vọng giữa […]

*Quán thơ

Giáo Già – Tạ Ơn

Bạn già nay đã đến đây Không chai rượu đỏ cũng đầy ly beer [Hữu Minh]   Rót đầy uống cạn không chia Bon chen […]

*Quán thơ

Giáo Già – Nhớ Sài Gòn

“Bạn già chẳng ngại đường xa Chẳng qua bởi ngại người ta không mời” [9 Kiệt]   Hỏi rằng mời “thật” hay “lơi” Thật lơi […]

*Quán thơ

Giáo Già – Nhớ Trường

Remy Martin để đâu Sao không khui uống quên sầu lưu vong Lon beer Coors lạnh còn không Sao chưa mở nắp nhậu cùng anh […]

*Quán thơ

Giáo Già – Có Say

Trần gian ngưỡng cửa luân hồi Cõi hồng vác đã mệt rồi xác thân Thi ca một túi xoay vần Rượu hồng mềm mép bao […]