hoànglonghải

Người làm việc nước

Tôi biết khôn năm quân Nhật tới đóng ở Đông Dương, năm 1941 hay 1942, tôi không rõ. Sự xuất hiện của người Nhật thời […]

hoànglonghải

Cha Con

“Biết đem tâm sự ngõ cùng ai hay” Nguyễn Trãi Ông già ra sân ngồi với đứa con trai đang cột mấy tàu lá cau […]