*Kiếm hiệp

Ưu Đàm Hoa – Bàn Long Đao

Người Trung Hoa thường truyền tụng rằng: Trên trời có cảnh thiên cung, hạ giới có Tô Hàng. Đây chỉ là câu ví von vì […]

*Kiếm hiệp

Hoàng Ưng – Bạch Tri Thù

Trăng. Trăng lồng the. Vầng trăng lẻ loi như tấm gương lồng trong khói mù như tấm the, ánh trăng nhẹ như bàn tay của […]