*Quán thơ

Nguyễn Nhơn – Nhật Ký Những Mùa Đông Gian Khổ

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời,                                               Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.                                                 Trong hang Belem ánh […]

*Quán thơ

Nguyễn Nhơn – CỒN GÁO

Nhìn tấm hình Cồn Gáo năm xưa Thơ thẩn lẩm nhẩm một mình         Cồn Gáo, Cồn Gáo Chiếc cồn đơn côi giữa dòng sông […]

*Quán Văn

Nguyễn Nhơn – TÔI ĐI TÙ

Lần đầu tiên mang thân tù tội Ngày xưa ở tù là điều ô nhục trọng đại. Tuy nhiên phải làm điều tội lỗi nặng […]