Nguyễn Thành Trí

ĐỪNG LÀM NGHÈO TIẾNG VIỆT

Mục đích cải cách chữ quốc ngữ Việt, hay tiếng Việt, là làm cho tiếng Việt đơn giản, dễ nói, dễ nghe, dễ viết, dễ […]

Nguyễn Thành Trí

NGÀY CỰU CHIẾN BINH

Nhân ngày Cựu Chiến Binh – Veterans Day 11/11/2017 phải nhắc lại cho nhớ rất nhiều nam nữ quân nhân Mỹ và Việt đã từng […]