*Quán nhạc

Trận Chiến Nhạc Vàng

Trên thị trường ca nhạc hiện nay, có nhiều tên gọi có ý nghĩa hơi tương tự nhau: Nhạc vàng, nhạc Boléro, nhạc thời trang, nhạc […]

*Quán nhạc

Tội nghiệp bolero

Hôm rồi ngồi lai rai với mấy người bạn ở một quán nhậu bình dân bên bờ kè đường Hoàng Sa, tình cờ lướt xem […]