*Quán Văn

Nhung

Đêm 30 tháng Chạp Bính Tuất năm 1947, Khái Hưng bị Cộng Sản đưa ra khỏi trại giam Lạc Quần, thủ tiêu, thả xác trôi […]

*Quán Văn

hoànglonghải – Tan vở

1)-Tôi được “tha ra khỏi trại cải tạo” – câu ghi trong “Lệnh tha” ngày 2 tháng 7 năm 1982, tính ra, kể từ ngày […]

*Quán Văn

ToPa – Bất Lực

Lâu lắm rồi tôi mới lại có dịp đến thăm hắn. Nơi hắn sinh sống rất khó khăn trong vấn đề đi lại vì quá […]

*Quán Văn

ToPa – AMEN

Mười một giờ hai mươi lăm phút ngày mười hai tháng mười năm hai ngàn… Tôi rời khỏi khu vực an ninh phi trường Tân […]