*Quán Văn

Đỗ Hoàng Diệu – Bóng Đè

Tiểu sử Sinh ngày 5.2.1976 tại Thanh Hoá. Hiện ở Hà Nội. Tác phẩm Xuất hiện lần đầu trên văn đàn hải ngoại với truyện […]