*Quán thơ

Tiến Thắng B7 – Chiều tắt

Chiều tắt trên ánh dương trên đường, trong làng nhỏ thùng hàng trên chiếc honda lướt qua chiều Và đến khi chiều xuống trong nhá […]