Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tâm Lý Con Người

Trong danh sách bạn Facebook, cuối năm 2019, một bạn chia sẻ câu nói sau đây từ FB Suy Ngẫm: “Nhà toán học Ả Rập […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Ma Dâm

Nhu cầu sinh lý của con người là nhu cầu sống còn trong việc phát triển giống nòi. Đây cũng là nhu cầu tự nhiên […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Ma Tiền

Để thực hiện nhu cầu nhu yếu (ăn, chỗ ở), mỗi cá nhân sống trong xã hội cần có tiền để thực hiện nhu cầu […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Ma Quyền

Trong bài “Con Người và Ma” đưa ra nhận xét ba con ma sống trong bản thân của mỗi người mà những con ma đó […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Con Người và Ma

Trước khi nói về Con Người Duy Dân ra sao thì cần phải nhìn tương quan giữa Con Người và Ma. Đây là tương quan […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Chính Quyền Duy Dân

Khi một nước Việt mới từ một Xã Hội Duy Dân sẽ có một Chính Quyền Duy Dân. Chính Quyền Duy Dân là chính quyền […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Xã Hội Duy Dân

Mỗi thời đại trên thế giới, trong lịch sử loài người, đã xuất hiện những xã hội có những tên khác nhau. Người ta thường […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Xã Hội Chủ Nghĩa Là Gì?

Sẽ có người cho rằng tại sao phải phí thời gian để viết một đề tài Xã Hội Chủ Nghĩa Là Gì khi mà chính […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

HONGKONG: CÁI NHÌN TỔNG THỂ

Kể từ khi Hongkong được giao trả lại cho Trung Quốc vào ngày 30 tháng 6 năm 1997, người dân Hongkong đã thực hiện quyền […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Nhân Cách Con Người

Một nước Việt mới ngoài những con người mang tinh thần Nhân Chủ mà còn phải là người có Nhân Cách. Câu hỏi đặt ra […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

BỎ ĐẢNG Ở CUỐI CUỘC ĐỜI

Con người luôn luôn có những quyết định sai lầm cho dù là một con người làm chủ được chính mình. Con người sống dưới […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

NHÂN CÁCH VÀ CHỨC VỤ

Theo Wikimedia thì “Nhân Cách là hệ thống phẩm giá của một người, được đánh giá từ mối quan hệ giữa người đó với bản […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

ĐƯỜNG VÀO DUY DÂN: ĐÁY TẦNG

Đáy tầng là gì? Là những con người sống trong xã hội đó. Là những con người rất là bình thường, có học hoặc không […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Ý NGHĨA CỦA TỰ DO

Tự do luôn luôn có giá trả của nó. Không có sự tự do nào trên thế giới này được cho không. Trái lại tất […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI ATLANTA

Chào các bạn Trước hết tôi xin cảm ơn anh Larry Reed đã tạo điều kiện cho tôi đến thành phố Atlanta để thăm viếng […]