Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

BỎ ĐẢNG Ở CUỐI CUỘC ĐỜI

Con người luôn luôn có những quyết định sai lầm cho dù là một con người làm chủ được chính mình. Con người sống dưới […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

NHÂN CÁCH VÀ CHỨC VỤ

Theo Wikimedia thì “Nhân Cách là hệ thống phẩm giá của một người, được đánh giá từ mối quan hệ giữa người đó với bản […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

ĐƯỜNG VÀO DUY DÂN: ĐÁY TẦNG

Đáy tầng là gì? Là những con người sống trong xã hội đó. Là những con người rất là bình thường, có học hoặc không […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Ý NGHĨA CỦA TỰ DO

Tự do luôn luôn có giá trả của nó. Không có sự tự do nào trên thế giới này được cho không. Trái lại tất […]

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI ATLANTA

Chào các bạn Trước hết tôi xin cảm ơn anh Larry Reed đã tạo điều kiện cho tôi đến thành phố Atlanta để thăm viếng […]