Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi – Cường-quốc tham-nhũng.

images

 Hình Internet.

Cường-quốc tham-nhũng.

 

Tôi không có kiến-thức về tham-nhũng của thế-giới. Tham-nhũng lần đầu-tiên xãy ra ra ỡ đâu và lúc nào trên mặt đất này, thì tôi hoàn-toàn mù tịt. Tôi chĩ được đọc mấy quyển truyện Tàu in bằng chử Quốc-ngử do nhà in Tín Đức thư-xả phát-hành.

Trong mớ truyện hổ-lốn và tào-lao ấy, tôi đã gặp nhiều vụ đưa hối-lộ và nhận hối-lộ thuộc vào hàng “kinh-điển”.Nếu hồi nhỏ, ai đã đọc tryện Tàu ắt đã nhận thấy là, không có quyển truyện nào mà không có chuyện hối-lộ.

Trong Tây-du-ký, Đường-tam-tạng sau khi vượt thiên-ma-vạn-khổ đến được chùa Lôi Âm, thì chĩ vì không biết đưa hối-lộ, cho nên không lấy được kinh phật mà chĩ lấy toàn giấy trắng. Tây-phương cực-lạc là “nơi ngự của chư phật” vậy mà tệ-nạn tham-nhũng vòi-vĩnh hối-lộ trắng-trợn như thế, thì hai cái ổ nhận quà kính-biếu là ‘Trung-nam-hải Bắc Kinh’ và ‘Ba Đình Hà Nội’ tất-nhiên phãi kinh-dị và ly-kỳ hơn nhiều, kỷ-thuật đưa và nhận của đút chắc-chắn vượt xa cái truyện Tề Thiên cả trăm lần. Rồi, chuyện hối-lộ của Lả-bất-Vi cũng không kém phần “hoành-tráng”.

Nhưng nếu không có ai thành-tâm “kính biếu” thì phãi làm sao? Dễ thôi mà!

Nếu không có ai kính-biếu, thì ‘tự mình kính-biếu cho mình’.Cách này rất thông-dụng, thiên-hạ gọi là tham-ô. Tham-ô thì chẵng cần nhũng-nhiễu ai cả, mà phãi kín-đáo, thậm-chí là phãi bí-mật. Cứ giõi lén-lút là được. Hôm nay tôi xin kính biếu cho tôi căn nhà. Mai tôi lại nhận kính biếu từ chính tôi một lô đất. Mốt, tôi và tôi đồng lòng kính biếu cho nhau vài chục tỷ đồng, cái này gọi là ‘cầm nhầm của công’. Cứ thế, cứ thế chẵng mấy chốc mà trỡ thành phú- gia địch quốc. Đến lúc ấy, nếu tôi có nhang đèn thành-tâm van-vái với Trời Phật, đễ xin được nghèo, thì Trời Phật cũng phãi quay mặt sang phía khác, chứ không dám có ý-kiến.

”Hậu-sinh-khã-úy” là câu nói của ngưới Tàu và cũng là chứng-ngôn chĩ rõ cái truyền-thống ‘kính-biếu và vui nhận’ đã được các thời-đại sau này nâng lên rất cao, trỡ thành một thứ “nghệ-thuật” của ma quỷ.Và đó cũng chính là cái tài-năng bẩm-sanh đặc-biệt của người Trung-quốc. Người Tàu tự cho rằng mình có 10.000 ngàn năm lịch-sử và 5.000 năm văn-minh, thì cũng có ngần ấy năm thâm-niên đưa và nhận hối-lộ. Tay nghề của họ là cao nhất thế-giới. Mấy anh quan chức Âu Mỷ à-uôm khi giao-dịch với anh Tàu, quay qua, quay lại đã trỡ thành người nhận hối-lộ từ lúc não, lúc nào mà chính họ cũng không hề hay biết. Khi biết ra thì thân đã bại, danh đã liệt. Thế mới là tài-danh Hán-tộc! Mấy anh chuột cống-xù, chuột chũi, chuột nhắt ở cái xóm Ba Đình Hà Nội là truyền-nhân chính-cống hiệu con tý của các sư-phụ ở Trung-nam-hải.

Nhưng tham-nhũng không chĩ là nhũng-nhiễu buộc người dân phãi cống-nộp tiền bạc, đồ vật quý-giá cho bọn cường-quyền tham bạo, mà còn bao gồm cả những việc như: đục khoét, trôm cắp của-công, lạm-dụng công-quỷ đễ trục lợi riêng cho mình, hoặc ăn chặn ăn bớt phẩm-vật và tiền bạc  cứu-trợ mỗi khi có thiên-tai, địch-họa và dịch-bệnh, hoặc lừa bịp người dân đễ lạm-thu những khoản tiền bất-công và phi-lý, những dịch-vụ mua quan, bán chức, thậm-chí phãi trã tiền ‘lót tay’ đễ được nhận vào làm công-nhân hoặc công-chức cho Nhà-nước ( Đã nhắc sơ qua chử tham-ô ỡ mấy dòng trên).Có  hàng ngàn cách-thức đễ đục-khoét và vơ-vét, thì cũng có hàng trăm ngàn con chuột cống. Từ những cụ to sù-sụ cho đến mấy anh con cháu be-bé đang gật-gù, chễm-chệ ở các công-đường trong toàn cỏi Việt Nam. Cái hang ổ vĩ-đại của bọn chúng được đặt ở một nơi tuyệt-đối an-toàn, là mật-khu Ba Đình ở tít mãi ngoài Hà Nội.

Tham-nhũng là một tập-hợp lực-lượng đông nhất và mạnh nhất ,trong thể-chế xả-hội của nước Cộng-hòa Xả-hội Chủ-nghỉa Việt Nam. Hiện nay, người dân Việt Nam gọi các “đại-gia bẩn” bằng những cái tên rất ấn-tượng như: Cướp ngày, ma-phi-a Đỏ, bạch-tuộc Đỏ, nhẹ-nhàng hơn thì gọi là tư-bản Đỏ.

Tất-cả quyền-lực đều được tập-trung vào tay cán-bộ đảng-viên. Khi vào công-sở thì tổ-trưởng công-nhân là đảng-viên. Khi trỡ về nhà riêng ở khu-phố hoặc thôn xóm, thì tổ-trưởng dân-phố là đảng viên. Tổ-trưởng công-nhân và tổ-trưởng dân-phố là là hai chức-vụ thấp nhất trong tổ-chức bộ máy cai-trị của đảng Cộng Sản Việt Nam.Chức-vụ cao nhất là tổng-bí-thư, chù-tịch-nước, thủ-tướng, chủ-tịch quốc-hội cũng đều là đảng-viên. Như vậy, từ chức-vụ cao nhất cho đến chức-vụ thấp nhất đều do đảng-viên nắm giữ, dân-chúng chỉ là bầy dê, bầy cừu được chăn giắt bỡi sự độc-quyền lãnh-đạo của đảng.

Ai tham-nhũng?

Người có chức, có quyền thì mới có điều-kiện để tham-nhũng.

Khố rách áo ôm, trên răng dưới dép như anh Chí Phèo thì không có cách gì đễ nhũng-nhiễu, tham-ô  kiếm chác chút đỉnh. Đừng có mà mơ!

Ai có chức, có quyền?

Chĩ có đảng-viên của đảng Cộng Sản Việt Nam mới có chức, có quyền.

Ai phãi chống tham-nhũng?

Chính đảng Cộng sản Việt Nam phãi chống tham-nhũng.

Vậy, đảng Cộng Sản Việt Nam có chống tham-nhũng hay không?

Hoàn-toàn không!

Bản-chất của đảng CSVN là tham-nhũng. Không tham-nhũng thì không phãi là đảng-viên CSVN.

Thiếu ‘sinh-tố’ tham-nhũng thì đảng CSVN phãi tự chết và nhà-nước CHXHCN sẽ tự xuống hố, mà chẵng cần đến tác-động từ các ‘thế-lực thù địch’ bên ngoài. Bỡi vì, động-lực của bộ máy Việt Cộng là tham-nhũng. Không có tham-nhũng thì không có lý-do gì đễ bộ máy XHCN hoạt-động và tồn-tại.

Vì vậy, nếu đảng CSVN chống tham-nhũng tức là chống lại chính mình, là tự hũy-diệt.

Và đảng rất sáng-suốt, không bao giờ ngu-dại tới mức là tự hũy-diệt chính mình.

Nhưng, đễ lừa phĩnh, đảng luôn hô-hào quyết-liệt và hạ quyết-tâm chống tham-nhũng tới cùng, tất-nhiên là bằng…mồm!

Kết-quả là: Nước Cộng-hòa Xả-hội Chủ-nghỉa Việt Nam là một trong những cường-quốc-tham-nhũng hàng đầu thế-giới.

Có lẽ chỉ đứng sau quan thầy Tàu Cộng.

Tham-nhũng của đảng CSVN đã trỡ thành tổ-chức, chứ không riêng lẻ từng cá-nhân.

Từ trên xuống dưới đều nhất-trí và hạ-quyết-tâm ăn bẩn, bằng cách trôm cắp, cướp đoạt tiền bạc, công sức của dân-chúng và đất nước. Nhà đất là món béo-bở nhất. Kế đến là công-quỷ, sau cùng là cái túi của người dân. Đó là ba món đặc-sản giành riêng cho giai-cấp đảng-viên đảng Cộng Sản Việt Nam. Là đặc-quyền, đặc-lợi của bọn độc-tài đảng-trị, tức là  ‘tinh-hoa của thời-đại’.

Sự ăn chia rất chặt-chẽ và sòng-phẵng. Lớn ăn lớn, nhở ăn nhở, nhỏ ăn nhỏ.Trên dưới một lòng, làm theo lời chĩ-dạy của “bác Hồ vĩ-đại”: Đoàn-kết, đoàn-kết đại đoàn-kết. Thành-công, thành-công đại thành-công!

Học-thuyết tham-nhũng tập-thể đã thành hình và bám chặt vòi vào xả-hội Việt Nam.

Trong mô hình tổ-chức của đảng CSVN không có khe hở cho tham-nhũng cá-nhân.

Tất-cả đều là tập-thể.

Tập-thể lãnh-đạo, tập-thể chịu trách-nhiệm, tập-thể anh-hùng và tập thể ăn chia…cá-nhân mà liếm-láp thì chết là cái chắc.

Thực-chất đó là tập-thể ma-phi-a Đỏ, tập-thể mực-tuộc Đỏ, cũng là tập-thể của bọn máu đen, tập-thể máu lạnh và mọc lông trong bụng.

( Được giáo-dục bằng “tư-tưỡng Hồ Chí Minh” và sự dẫn dắt “lãnh-đạo sáng-suốt” của đảng, bọn đảng-viên CSVN đã trỡ thành một thứ quỷ-nhập-tràng phá nát đất nước và tàn-hại dân-tộc, không có bút mực có thễ nào tã cho xiết. Đó là 4 triệu tên tội-đồ-thiên-cổ.)

Giõi vơ-vét, khéo chia-chác, có tài-năng nói dối, nói láo và lừa-phĩnh,  không nói có, có nói không, tráo-trỡ lật-lọng, không biết xấu-hổ là gì, đó là bản-lảnh của những đảng-viên đã “thành-đạt vẽ-vang”trong  thiên-đàng xả-hội-chủ-nghỉa,.

Ngoài danh-hiệu chánh là “cường-quốc tham-nhũng”,chế-độ độc-tài đảng-trị của Việt Cộng còn có nhiều danh-hiệu phụ khác.

Thí-dụ như:

“cường-quốc học gian, bằng giả”,”cường-quốc bia rượu, thuốc lá”,”cường-quốc buôn bán phụ-nử và trẻ em”,”cường-quốc đánh người”,”cường-quốc tai-nạn giao-thông”,”cường-quốc nói dối, nói láo”, “cường-quốc không biết xấu hỗ”,và quan-trọng hơn cả là “cường-quốc buôn bán đất nước và dân-tộc” và “cường-quốc làm tay-sai cho ngoại-bang”…vv…

Đảng Cộng Sản Việt Nam rất tự-hào về truyền-thống “cường-quốc” của mình.

Cuối-cùng là, ai sẽ hết lòng bão-vệ chế-độ XHCN và “cường quốc” tham-nhũng? Xin thưa, chĩ có bọn tham-nhũng, bọn chuột cống, chuột chũi và chuột nhắt lên làm người, là hết lòng với bác và đảng. Bỡi vì, nếu chế-độ sụp-dỗ thì bọn chúng sẽ mất hêt tất-cả, thậm-chí cái mạng chuột cũng khó mà giữ.

Xin chúc-mừng đảng đã thành-công, đưa đất-nước lên hàng “cường-quốc”!

<

p style=”margin: 0in 0in 0.25in;vertical-align: baseline”>Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Đã xem 982 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách