Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi- Việt Cộng đã tẫy nảo người Việt Nam như thế nào?

images (9)

 

Việt Cộng đã tẫy nảo người Việt Nam như thế nào?

Việt Cộng tiến-hành cuộc tẫy nảo theo 3 cách-thức:

1-Kiễm-soát thông-tin đễ làm suy-đồi tư-tưỡng.

Thông-tin một chiều.

Đảng và nhà nước nắm độc-quyền thông-tin. Đảng và nhà nước làm ra tin-tức, chĩ cho dân Nghe và Đọc những gì mà đảng và nhà nước muốn.Tin-tức ở những nguồn khác, thì đảng và nhà nước kiễm-soát rất chặt, đảng dùng luật Hình-sự đễ cũng-cố và bão-vệ cho sự kiểm-soát thông-tin ngoài luồng, ngoài lề. Nhiều người đã bị tù-giam, chỉ vì Nghe và Đọc những thông-tin ngoài lề đảng, rồi nói hoặc viết ra những thông-tin ấy. Đảng đã từng tuyên-bố chĩ đường cho xả-hội: Tự-do ở Lề Bên Phải, Lề Bên Trái và toàn-bộ Mặt Đường là vùng phạm-pháp.

Khắc-nghiệt và độc-ác điển-hình là điều-luật Hình-sự 258. Chưa cho là đủ, đảng và nhà nước cho ra thêm hai điều-luật khắc-nghiệt và độc ác không kém, đó là điều-luật 88 và 79.

Đối với thông-tin bên ngoài lề, đảng lựa-lọc thật kỹ. Chĩ đưa tin xấu và có hại cho  đối-phương ở ngoài lề. Trong lề thì chỉ đưa tin tốt và có lợi cho phe của đảng. Tất-cả các báo đài phãi đưa tin theo ngón tay trõ của đảng.

Triệt-đễ khai-thác phương-pháp “Tam nhân thành hổ” trong truyện Tăng Sâm giết người. Chuyện không có nhưng cứ nói hoài, nói mãi thì người dân sẽ tin là có. Khi người dân tin những điều láo-xạo là có thật, thì đó là lúc việc tẫy nảo đã thành-công.

Không cho phép lưu-hành những thông-tin khác chiều đễ người dân so-sánh. Không có thông-tin khác chiều đễ đối-chiếu so-sánh, thì bộ nảo con người sẽ bị trì-trệ, rồi đi đến tình-trạng liệt-kháng. Những bộ nảo bị liệt-kháng sẽ không còn một cơ-may nhỏ bé nào đễ sữa-chữa, mà đã hoàn-toàn hư-hõng, đó là bộ nảo đã bị phế-thãi.

Đó là lý-do dưới sự tẫy nảo của những chế-độ độc-tài, thì những tri-thức có từ trước sẽ bị tiêu-mòn dần-dần đễ đi đến mất hẵn, nhưng không có khã-năng đễ tạo ra tri-thức mới. Xả-hội đó sẽ đi tới chổ thiếu tri-thức, thoái-hóa tri-thức rồi dẫn đến tự-diệt-vong  .

Đơn-cữ một việc: Nhà trường Việt Cộng chĩ dạy lịch sử vinh-quang của đảng Cộng Sản Việt Nam và cuộc kháng-chiến anh-hùng chống Mỷ cứu nước của nó, mà không dạy lịch-sử bốn-ngàn-năm văn-hiến của dân-tộc, cuộc trường-chinh Dựng Nước và Giữ Nước của dân-tộc ta, sự kiên-cường ngàn đời chống kẻ thù truyền-kiếp là xâm-lược phương Bắc. Hậu-quả là hiện nay, lớp học-sinh trung-tiểu-học và sinh-viên đại-học, rất mù-mờ về lịch-sử của nước Việt Nam và lịch-sử của dân-tộc Việt Nam. Chĩ qua một thế-hệ nửa thôi, lịch-sử nước Việt và người Việt Nam sẽ hoàn-toàn biến mất trong kí-ức dân-ộc.

Mưu-đồ của Việt-gian Cộng-sản là xóa bõ Kí Ức Dân Tộc. Khi một dân-tộc không còn kí-ức, thì đất đai và con người nơi đó sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế-giới, đó là lẽ tự-nhiên trong lịch-sử loài người.

Thông qua phương-pháp tẫy nảo, bọn Việt-gian Cộng-sản đã biến dân-tộc Việt Nam trỡ thành súc-vật. Dân-tộc Việt Nam hiện nay chẵng khác nào heo, bò, gà, vịt được nuôi trong trại chăn nuôi. Sự suy-tàn đã nhìn thấy rất gần.

Hãy cám-ơn Internet và những công-cụ vượt-tường-lửa. Chính hai thứ võ-khí này đã giúp người Việt Nam chống lại công-cuộc tẫy nảo của Việt Cộng, và bão-vệ tâm-hồn dân-tộc. Cuộc chiến tuy là cam-go không cân sức, nhưng đây là hi-vọng duy-nhất và cuối cùng.

Chúng ta phãi thắng trong cuộc chiến Chống Tẫy Nảo của Việt Cộng, nếu chúng ta thua thì lịch-sử bốn ngàn năm văn-hiến của chúng ta sẽ bị thế-giới đóng lại.

2-Kiễm-soát hành-chánh đễ giam-hãm con người.

Ở Việt Nam hiện nay, Việt Cộng đã băm nhỏ và rào chắn xả-hội thành từng ngăn, từng ô nhỏ đễ tiện việc áp-đặt hệ-thống kiễm-soát hành-chánh,  chúng giám-sát người dân rất khắc-nghiệt:

Mô-hình phân-cấp hệ-thống và địa-giới hành-chánh đã chĩ rỏ điều này:

Dưới cùng là tổ dân phố. Rồi trỡ lên là khu phố, phường, quận, thành-phố và trên hết là trung-ương. Như vậy, ở thành-phố có 5 cấp chánh-quyền, cộng với cấp trung-ương là 6 cấp.

Nông-thôn có: Tổ, thôn, ấp, xả, huyện, tỉnh và cấp trên là trung-ương. Như vậy, nông-thôn có 6 cấp chánh-quyền và cấp trên trung-ương là 7.

Quan-chức:

Tổ dân-phố thì có tổ-trưởng, tổ-phó. Khu-phố cũng có trưởng và phó. Đây là hai cấp có tỗ-chức đơn-giản nhất.

Từ cấp Phường trỡ lên thì tỗ-chức rất bề-thế, cồng-kềnh bao-quát hết cả những việc nhỏ nhất của xả-hội. Tỗ-chức phường có: Chủ-tịch và Phó chủ-tịch, Bí-thư và Phó Bí-thư. Các phòng-ban thì có Trưởng-phó Phòng và Trưởng-Phó ban. Phường-đội thì cũng có Trưởng và Phó, Đoàn thanh-niên có Bí-thư và Phó bí-thư, Hội phụ-nử thì có Chủ-tịch và Phó chủ-tịch…khó kễ ra cho hết!

Các phòng và ban: Hành-chánh, Địa-chánh, Nhà đất, Tư-pháp, Thanh-niên, Phụ-nử, Thông-tin tuyên-truyền ghép với Văn-hóa tư-tưỡng thành một ban, Văn-phòng ghép với đảng-ũy thành một ban, Thuế-vụ…Không thễ nhớ hết được.

Các cấp: Quận, Thành-phố và Trung-ương thì mô hình tỗ-chức giống như ở cấp Phường, nhưng số Phòng Ban thì nhiều hơn, phình to hơn.

Hệ-thống tỗ-chức ở Nông-thôn giống như hệ-thống tỗ-chức ở Thành-phố. Chúng ta thấy ở đây là, hệ-thống phân-cấp hệ-thống hành-chánh quá nhiều cấp và quan-chức cán-bộ điều-hành việc theo dõi đe-dọa và trừng-trị người dân thì đông như ruồi.

Trong các ngón-đòn đễ giam-hãm người dân thì lợi-hại nhất, độc-ác nhất chính là tờ hô-khẩu. Nó trói chặt người dân vào chánh-quyền, nó không chừa cho người một khe hở, một chút xíu tự-do nào, nó hòa-toàn biến người dân thành nô-lệ.

Mua điện, mua nước, mua xe, mua nhà, mua đất, đi học, khám chữa bệnh đều bắt-buộc phãi có hộ-khẩu.

Hộ-khẩu là cái gông chính, là tường rào của cái ‘nhà giam mang tên hành-chính’. Không có tờ hộ-khẩu là bị loại ra khỏi sinh-hoạt của xả-hội. 

Có tờ hộ-khẩu mới được cấp chứng-minh nhân-dân và hộ-chiếu.

Có chứng-minh nhân-dân hoặc hộ-chiếu thì mới mua được thẻ sim điện-thoại, vé máy bay, vé tàu xe,  và nhiều thứ khác. Khi có việc giao-dịch bất-kỳ với chánh-quyền phường-xả trỡ lên, người dân phãi xuất-trình chưng-minh nhân-dân và hộ-khẩu thì mới được tiếp. Thậm-chí hai anh ghẻ-lở là tổ-dân-phố và khu phố cũng đòi-hõi người dân xuất-trình hai thứ giấy tờ này.

Bọn chúng mới hũy-bõ điều-luật là: Ra khõi nơi cư-trú là quận-huyện thì phãi xin giấy phép tạm vắng. Cầm tờ giấy này trình cho nơi mình đến đễ xin đăng-kí tạm-trú. Bọn chúng gọi thủ-thục này là tạm-vắng-tạm-trú. Thời-gian được tạm-vắng-tạm-trú là 3 tháng.

Chúng mới bõ cái hũ-tục này được vài năm.

Tờ hộ-khẩu nguy-hiểm và độc-ác hơn cả còng số 8 và nhà giam. Nó biến đất-nước Việt Nam thành cái nhà tù khổng-lồ. Trên thế-giới từ cổ chí kim, chưa có nhà tù nào chứa được 90 triệu tù-nhân.

Muốn có tự-do, thì một việc nhỏ trước tiên là chúng ta phãi xóa bõ tờ hộ-khẩu, còn tờ hộ-khẩu là chúng ta còn ở trong nhà giam.

Kiễm-soát Hội Đoàn đễ trói-buộc con người.

Việt Công bắt-buộc mọi người phãi ở trong một cái ô-ngăn nào đó, do chúng vẽ ra:

Nông-dân phãi ở trong Hội nông-dân, công-nhân phãi ở trong Công-đoàn, phụ-nử trong hội Phụ-nử, thanh-niên trong Đoàn Thanh-niên, thiếu-niên thiếu-nhi trong Đội Thiếu-niên Thiếu-nhi, người già trong Hội người già, Hội nhà văn…vv

Không thễ đếm được, trong toàn cỏi Việt Nam thì có bao nhiêu hội-đoàn!

Không một ai được phép ở ngoài Hội Đoàn, những người ở ngoài hội-đoàn là bọn phãn-động, chống đối đảng và nhà nước. Những kẻ ở trong hội-đoàn thì mới được khen thưỡng.

Tất-cả những hội-đoàn này đều do đảng-viên cầm đầu. Cấp phó và những người phụ-trách giúp việc, cũng bắt-buộc phãi là đảng-viên.

Với một tỗ-chức như vậy, Việt Cộng đã đóng gông xả-hội Việt Nam, tấm lưới mà bọn chúng đã giăng ra, là dày-bít không có một khe hở.

Tội buôn dân bán nước, tội ác giết người hàng loạt, tội chống loài người, tội cướp bóc của dân, tội tàn-phá kinh-tế vẫn chưa nặng bằng tội Tẫy Nảo Dân Tộc.

Tẫy Nảo Dân Tộc là tội ác Đất Không Dung Trời Không Tha, do tên tội-phạm Hồ Chí Minh làm đầu sỏ, tiến-hành trên đất nước Việt Nam từ 1945 cho đến nay.

Nếu không có cứu-tinh là Internet và Vượt Tường lửa thì tương-lai của dân-tộc Việt Nam rất đen tối. Chính vì vậy, bọn Việt-gian Cộng-sản đang điên-cuồng đánh phá chống lại việc vượt-tường-lửa, chúng coi đây là tội hình-sự, đối xữ bằng tù giam rất tàn-bạo.

<

p class=”MsoNormal” style=”margin-left: .25in”>Chiến-dịch tẫy nảo rầm-rộ nhất mà Việt Cộng đã thực-hiện thành-công chính  là:

<

p class=”MsoNormal” style=”margin-left: .25in”>Xây Dựng Nếp Sống Mới Con Người Mới Xả Hội Chủ Nghỉa,

<

p class=”MsoNormal” style=”margin-left: .25in”>và hiện nay đa-phần lớp người tuổi trẻ đã trỡ thành con người mới xả-hội chủ-nghỉa 100%.

<

p class=”MsoNormal” style=”margin-left: .25in”>Cứ nhìn vào hiện-trạng xả-hội Việt Nam hiện nay, thì ta sẽ biết rõ bọn Việt Cộng đã muốn gì và đã làm gì.

<

p class=”MsoNormal” style=”margin-left: .25in”>Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Đã xem 1627 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách