Phát hiện thêm mỏ dầu tại biển Đông - Việt Nam  

  RSS

quanvan
(@quanvan)
Noble Member Admin
Joined:10 months  ago
Posts: 1117
November 9, 2017 9:00 pm  
Công ty Murphy Oil đã phát hiện thêm một trữ lượng dầu tại giếng CM-1X trong vũng lòng chảo Nam Côn Sơn ngoài khơi biển miền Nam Việt Nam.
 
Công ty sẽ tiếp tục đánh giá tiềm năng thương mại của khối lượng dầu này, trong đó bao gồm thành quả tìm thấy dầu tại CT-1X trong quý 2.
 
Tại lưu vực Cửu Long ngoài khơi của Việt Nam, Murphy đang hợp tác với các đối tác của công ty về phát hiện tại lô LDR 15-1 / 05 và sẽ có một công bố thương mại liên quan vào năm 2018. Hiện nay Murphy Oil vẫn đang tiếp tục kế hoạch thăm dò lô 15-2/17 gần kề.
 
Vào trung tuần tháng 8, Murphy Oil cũng công bố đã phát hiện dầu tại lô 11-2.
 
Murphy Oil là một công ty khai thác dầu hỏa của Hoa Kỳ, có trụ sở chính tại El Dorado, thuộc tiểu bang Arkansas.
10.11.2017
 
Nguồn tham khảo:
 
 

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register