Sinh Tử Phù  

  RSS

Nguyễn Tuấn
(@quanvan)
Estimable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 239
July 17, 2019 5:52 pm  

Líu ríu chầu diêm lãnh tử phù

Chảnh Ngân tận số kiếp khỉ đu

An ninh mạng luật chưa thấm nhục

Đặc khu hành chánh hãy còn ngu

Sấm Trạng giáng cơ đời liệt rũ

Lưới trời bủa võng xác tiêu du

Tứ trụ hầm cầu giòi đục mủ

Đảng đoàn cục bộ đống phân tù

 

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan


Quote
Share: