[Sticky] Thông Báo Từ QUÁN VĂN  

  RSS

quanvan
Noble Member Admin
Joined:7 months  ago
Posts: 1065
June 11, 2017 1:23 am  

Hiện tại chúng tôi có công việc phải đi xa, vì vậy bài vở sẽ không thể đăng. Chúng tôi đã tạo sẵn 1 trang web để quý vị có thể tự đăng bài. Chúng tôi rất mong bài vở và tin tức sẽ được cập nhật thường xuyên từ quý bạn đọc cùng tác giả.

Nhóm VT chân thành cảm tạ.

Tuấn Nguyễn.

Đăng thơ: 

Blog

 

Đăng thời sự, tin tức: 

Trang chính

Đăng văn chương:  http://quanvan.net/

Edited: 18 hours  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register