BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI BỐN  

  RSS

quanvan
(@quanvan)
Noble Member Admin
Joined:11 months  ago
Posts: 1231
August 27, 2017 5:30 pm  

Trước thực thể Việt Cộng bán từng phần đất nước VN cho Tàu cộng

và viễn ảnh nô lệ giặc Tàu,  bài thơ này là lời giục giã, nhắn gởi đồng

bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi giai tầng quốc nội và hải ngoại,  người

trong đứng lên, kẻ ngoài hỗ trợ để cùng lật đổ tập đoàn tư bản đỏ,  bán

nước, giết dân, lấy về từng tấc đất mà ông cha dựng xây bằng xương

máu.  Giờ lịch sử đã điểm, tổ quốc đang lâm nguy,  xin tất cả con dân

VN hãy ngoan cường cùng nhau làm bổn phận mình, đáp lời sông núi

mà núi sông đã bao năm thất thanh kêu gọi.)

 

 

 

Đất nước Việt Nam sắp mất cho Tàu
Do Việt cộng hiến dâng và đổi chác
Tổ quốc lâm nguy chờ ta cứu nạn
Hỡi đồng bào! đuốc lửa thắp lên thôi !!! ...
 *
Tàu giết ngư dân, Tàu chiếm biển khơi
Đảng cúi mặt, đớn hèn, không phản đối
Nhưng với dân đảng hung tàn phách lối
Xiết cổ, cưỡi đầu, lừa bịp, gian manh

 *
Để được giàu sang đảng cướp dân lành
Cướp đất, cướp nhà, cướp tiền, cướp mạng
Gần thế kỷ đảng gian tham tàn ác
Dân biểu tình, kiện cáo chỉ hoài công

 *
Ai xót xa đi đòi lại ruộng đồng
Đòi thôn ngõ, đòi xóm làng, nhà đất
Đòi lại cuộc đời hiền lương chơn chất
Đều bị tù đầy, vu tội, giết oan
  *

Ta nắm tay nào... dân tộc Việt Nam ...
Dù lấy máu để viết thành hùng sử !
Dù cho đảng là sài lang, thú dữ
Là qủi là ma, chẳng phải là người

  *
Ta cũng phải làm bổn phận ta thôi
Không để đảng coi ta như loài vật
Máu thịt ông cha trong từng mạch đất
Thì đảng kia không được bán dâng Tàu !

*
Ta đứng lên, rồi bốn biển năm châu 
Thấy việc phải sẽ tiếp tay, góp sức
Nếu sợ chết cúi đầu im, chịu nhục
Có người ngoài tốt bụng cứu ta sao ?!

*
Đảng bây giờ như trái chín cành cao 
Một cơn gió là trái kia sẽ rụng
Hãy là gió ... hỡi ba miền ... gió lộng...
Cuốn phăng đi ác độc cứu nguy đời

 *
Lòng dân bây giờ như sóng biển khơi
Sóng sẽ đắm những con tàu sai hướng
Gần thế kỷ dài đảng gây nghiệp chướng
Nay đến ngày nhân quả trả vay thôi !

 *
Nào, hãy vùng lên tám chục triệu người 
Cho đảng biết dân không còn sợ đảng
Đảng tàn bạo, ta phải làm cách mạng
Đòi công bằng, hạnh phúc của đời ta ..

  *
Hỡi những ai phục vụ đảng gian tà
Mà lầm lẫn tưởng rằng mình yêu nước
Một dạ trung thành phù loài bạo ngược
Hy sinh mình giúp đảng cướp miền Nam
 *
Cướp miền Nam rồi đảng bán giang san
Xem dân chúng như kẻ thù, quân địch
Đảng dùng công an, đảng dùng người lính
Bảo vệ đảng quyền, khủng bố dân đen ...

   *
Quân đội ơi, các anh nghĩ mà xem
Đã có bao người như chanh hết nước ?
Hãy quay súng mà dẹp bày phản quốc
Bọn giết dân lành, bán đất ông cha !

 *
Hỡi những người đắm đuối bả vinh hoa
Đang mông muội quên nỗi hờn vong quốc
Hãy tỉnh thức góp tay vào đại cuộc
Cho đời mình ý nghĩa được vươn cao

  *
Nếu phải chết đi, thì chết tự hào 
Mà có sống cũng không là sống nhục
Để oanh liệt, để vẻ vang nòi giống
Vì nước ta, ta giữ được chủ quyền

  *
Hỡi những ai mang dòng máu Rồng Tiên
Nhưng lầm lạc bán linh hồn cho giặc
Tiếp tay cộng làm những điều phản trắc
Nói những lời vô đạo nghĩa nhân luân

  *
Đừng mộng du, tỉnh nhé để dừng chân
Để nhận rõ đâu là đường chánh đạo
Chớ như vẹm mà tuyên truyền dối láo
Kẻo phạm vào điều vọng ngữ ngoa ngôn

 *
Đất nước chúng ta đã quá đau buồn
Không cần nữa những bới lông tìm vết
Bắn vào nhau hoặc giết người đã chết
Đó chính là nghị quyết cộng đưa ra

 *
Dùng công tâm mà nhận định gian tà
Đất nước đang cần anh hùng hào kiệt
Này bụi tre ngà, này gương oanh liệt
Này ngựa thần, kiếm báu vẫn chờ ai

 *
Tổ quốc lâm nguy và chẳng còn dài
Không cứu kịp sẽ vào tay Tàu cộng
Thì lúc đó sẽ nhục nhằn mà sống
Sống tủi, sống hèn, sống kiếp vong nô

 *
Thôi, hãy cùng nhau cứu lấy cơ đồ
Bỏ qua tất những bất bình dị biệt
Cộng bán nước, ta phải trừ, phải diệt
Để lũ giặc Tàu mất chỗ dung thân

 *
Để những bán mua ký kết bất nhân
Vô giá trị với toàn dân nước Việt
Tàu phải về Tàu, cút cho bằng hết
Như thuở nào Hưng Đạo phá quân Nguyên

 *
Như thuở nào Nguyễn Huệ đã chinh yên
Chục vạn quân Thanh không còn mảnh giáp
Như chí Cô Giang, như lòng Trưng Trắc
Đã ướp trang sử Việt lẫy lừng hương

 *
Ta phải đứng lên, dũng cảm, quật cường
Góp xương máu xây đời, xây tổ quốc
Nếu không muốn ngày mai đây, Bắc thuộc
Thì mau lên, đứng dậy, cứu sơn hà !
*
Cứu sơn hà là ta cứu chính ta
Cứu con cháu thoát khỏi đời nô lệ 
Nhanh lên nhé kẻo đau lòng dâu bể
Đứng lên mau, giặc đã ở trong nhà …

 

Ngô Minh Hằng

Hát Cho Việt Nam - Sáng tác và trình bày Từ Yên

 

Edited: 6 months  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register