Giáo Già - Lẫm tuồng*  

  RSS

quanvan
(@quanvan)
Noble Member Admin
Joined:9 months  ago
Posts: 1110
June 26, 2017 8:28 pm  

...

Nụ hoa rụng giữa trăng vơi

Thẩm nghe cuốn lá ngậm ngùi Xuân qua

Đời vui chèo chốn giang hà

Du dương trong mỗi sát na lẫm* tuồng?!

Nhiên Hạ 06172017

Lẫm tuồng* in bóng quân vương

Áo quần lộng hí ngựa cuồng chân theo

Đỉnh cao vách đá lưng đèo

Nghe chim hót tiếng cheo leo phận người

Giáo Già [Ngày tàn Xuân 6182017]

Lẫm tuồng* lạ vở kịch đời

Màn nhung khép lại nghẹn lời bi ai

Nuôi thân lưỡi nuốt đắng cay

Thu, Đông, Xuân, Hạ... bao ngày du dương?

10XLGL 6172017

Nghĩ thân phù thế mà thương

Lưu vong bước nhớ sân trường áo bay

Cầm lon beer lạnh thèm say

Lưỡi tê tân khỗ đếm ngày từ ly

Lẫm tuồng* rối bước chân đi

Beer ngon thèm uống thầm thì mồi ngon

Thèm la-ve có trái thơm

Mực khô củ kiệu Sài Gòn Trời ơi**

Đọc thơ Lão Bút kêu trời

Nghe như cuống họng đứt hơi thở dài

Thèm beer thèm uống thật say

Nếm thơ Nhiên Hạ môi cay ngọt ngào

Giáo Già [Cho ngày Giỗ Má 6242017]

 

Ghi chú

*Lẫm chẫm - không đều và chưa vững, thường do mới tập đi. VD: bé đang lẫm chẫm tập đi. (Google)

**Thơ Lão Bút


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register